Věříme v pravdu, demokracii, humanismus a pokrok!

Zveme všechny podobně smýšlející občany do naších řad! Zveme všechny, kteří mají zájem o tělesný  i duševní rozvoj svých dětí! Chápeme tělocvik a sport jako prostředek k utužení zdraví a k výchově těla i ducha. Dnešní společnost potřebuje lidi zdravé, zdatné, vzdělané a pracovité. Nechceme pouze říkat „ne“ zlu a negaci, důležitější je říkat „ano“ všemu dobrému a progresivnímu. Jsme přesvědčeni, že zlepšení morálního stavu společnosti musí začít od jednotlivců. Přijďte to s námi zkusit! Nenabízíme přepych a peníze. Nabízíme pobyt mezi slušnými lidmi, radostný pohyb pro zdraví a bratrské, přátelské prostředí a pohodu pro duši i srdce!

Naši činnost podporuje Pardubický kraj.